ul. Kapelanka 26, 30-347 Kraków
+48 12 261 30 00
biuro@barzak.com.pl

BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

Budowa mostu

Miejsce inwestycji: Skawina

Położenie rowu melioracyjnego

Miejsce inwestycji: Kraków, ul. Skotnicka

Roboty remontowe nawierzchni drogowych
i wykonanie kanalizacji sanitarnej

Miejsce inwestycji: Skawina

Rozbudowa ulicy Za Górą

Miejsce inwestycji: Skawina

Przebudowa zjazdu

Miejsce inwestycji: Kraków,
ul. Andersa

Rozbudowa dróg komunikacji
wewnętrznej

Miejsce inwestycji: Kraków,
ul. Nad Drwiną