Budowa mostu

Miejsce inwestycji: Skawina

Rozbudowa ulicy Za Górą

Miejsce inwestycji: Skawina

Przełożenie rowu melioracyjnego

Miejsce inwestycji: Kraków,
ul. Skotnicka

Przebudowa zjazdu

Miejsce inwestycji: Kraków,
ul. Andersa

Roboty remontowe nawierzchni drogowych
i wykonanie kanalizacji sanitarnej

Miejsce inwestycji: Skawina

Rozbudowa dróg komunikacji
wewnętrznej

Miejsce inwestycji: Kraków,
ul. Nad Drwiną